Velkommen til Ghana Venskabsgrupperne

Udvikling i øjenhøjde er et af Ghana Venskabsgruppernes særkender. Vi har i mere end 30 år været frontløbere for god og effektiv udvikling i Nordghana. Samarbejdet er baseret på ligeværdighed og gensidighed.

Nyt nummer af Håndslag på gaden

Lige nu er medlemsbladet på vej ud til medlemmerne. Måske som sidste udgave som egenligt medlemsblad. Næste nummer bliver måske et magasin, som medlemmerne selvfølgelig modtager. Men så kan det flotte blad komme bredere ud og blive brugt noget mere.

Tema: Fokus på unges liv i Nordghana. Også artikel om rehabilitering af brønde og meget mere.

>> Se det nye nummer!

Rammeorganisation

Ghana Venskabsgrupperne er igang med et år med meget arbejde og omfattende forandringer.

GV har ansøgt Danida om at blive en "rammeorganisation". Det giver mange nye muligheder og udfordringer. Ansøgningen er afsendt i februar 2014 og er så vidt vides pænt modtaget i Danida.

Helt sikkert betyder de nye tider et forøget fokus på kommunikation og fundraising. Bl.a. skal arbejdet i programmerne i Ghana vises endnu mere frem. Hjemmesiden introducerer allerede nu en fast nyheds-rubrik og nyhedsarkiv fra programmerne, som ses til venstre på alle sider.

Generalforsamling 2014

Søndag d. 25.5 kl. 11-15 i Odense. Der skal bl.a. vælges ny formand! Alle medlemmer opfordres til at komme!

>> Se nærmere!

NY BLOG

Indlæg i den udviklingspolitiske debat. Seriøst og frit fra leveren.

Debatten startede med sammenlægningen af ministerierne for udvikling og handel. Nu drøfter vi også markedets betydning for udvikling i Ghana og i Verden. Seneste indlæg fra 15.4.

>> Se GV-BLOGGEN

GHANA VENSKABSGRUPPERNE - KLOSTERPORT 4C 3. - DK-8000 ÅRHUS C - TEL 86 19 15 22 - GV@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK