Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Etablering af netværk af landsbyorganisationer

Det nyeste af GV’s projekter er det såkaldte CBO netværksprojekt med den officielle titel

’Etablering af netværk af landsbyorganisationer’. Projektet, som finansieres under Minipuljen, der administreres af Projektrådgivningen, er en såkaldt partnerskabsaktivitet og gennemføres i samarbejde med den ghanesiske partner, Ghanaian Danish Communities Association (GDCA).  Det nuværende projekt afsluttes i april 2006, men der arbejdes for øjeblikket på at sikre finansering af projektet i en ny form. I forbindelse hermed blev der i november 2005 afholdt en workshop i Ghana, som involverede projekt­personale, medlemmer af netværket og andre med en andel i projektet. På workshoppen forsøgte man på nye og innovative måder at opstille scenarier for fremtiden og formulere en vision for det fremtidige arbejde. 

Baggrund
Projektet udspringer af den organisatoriske udviklingsproces som partneren GDCA med støtte fra GV har gennemgået i løbet af de seneste år. I den forbindelse har GV og GDCA medlemmer sammen deltaget i kurser og workshops, og det har været en fælles læringsproces. Kapacitetsudvikling og græsrods­involvering har været i fokus, og dermed opstod idéen om at danne et netværk af landsby­organisationer eller Community Based Organisations (CBO’er) i GV/GDCA’s projekt­område. Udgangspunktet for netværket er de CBO’er, der er tilknyttet GV/GDCA’s projekter, men også andre CBO’er inddrages i projektet. CBO’erne organiseres i et netværk fra lokalt til regionalt niveau og trænes bl.a i at analysere deres egen situation, planlægge udviklings­initiativer, og forhandle med traditionelle autoriteter og lokale myndigheder. Tanken er, at netværket skal repræsentere og være et talerør for den fattige landbefolkning i Northern region – også efter at GV’s aktiviteter i området ophører. 


Her bliver det snart muligt at se billeder fra CBO workshop afholdt i november 2005
Trekant