Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Aktiviteter i Danmark

Ghana seminar

Ghana seminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, som i 2006 afholdes for 23. gang. Det bliver den 7. - 8. oktober på Ømborgen ved Ry.

Seminaret beskæftiger sig hvert år med et specifikt udviklingsrelateret emne. Seminaret er åbent og udgør en vigtig del af foreningens oplysningsarbejde i Danmark. På seminaret deltager en stor del af foreningens medlemmer foruden en række ressourcepersoner og andre med interesse for  foreningens arbejde eller det pågældende tema.

Ghana seminar 2005
Temaet var ’Fair Trade – lige adgang til markedet og handel for alle’, og der var 86 deltagere i seminaret.

Temaet blev belyst ved oplæg af bl.a. Kaj Lund Sørensen og andre personer med stor viden om problematikken omkring handels­hindringer og adgang til verdens­markedet for udviklingslandene. Der var også i 2005 besøg fra Ghana af lederen af Simli Pong, GDCP´s lånefond, som er ved at blive en selvstændig bank, samt 4 frivillige lærere fra School for Life, som gav deres bud på, hvordan problematikken opleves i Ghana.   

Det kulturelle indslag på seminaret var en fodboldkamp med unfair regler for at illustrere seminarets tema.

De forudgående år har temaerne bl.a. været uddannelse for alle inden år 2015, menneskerettigheder, civilsamfundet og det stærke og værdige Afrika som medierne ikke kender (se links i højre spalte).

Materiale til oplysningsaktiviteter

Hvis man ønsker mere information om foreningen, eller er tilknyttet f.eks. en uddannelsesinstitution eller en organisation, der beskæftiger sig med Ghana, er det muligt at bestille materialer på de relevante links i højre spalte.  

Fællesmøder/Generalforsamling

Næste fællesmøde 31/03. Generalforsamling 19/05 i Odense.

Udvalgsmøder

Der er planlagt følgende udvalgsmøder:

Forretningsudvalget: 04/05 i Roskilde, 14/06

School for Life udvalget: 31/05 i Århus

GDCP-udvalget: 16/05 i Odense

Højskolegruppen: mødeplan under udarbejdelse

CLIP-udvalget: 15/06 i København

Venskabsudvalget: 16/05/06 i Bellinge

GV logo
Adresse:
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
Klosterport 4C, 3.
8000 Århus C
tlf. 86 19 15 22, fax 86 12 03 43
e-mail gv_ngo@post8.tele.dk
hjemmeside: www.ghanavenskabsgrupperne.dk
Åbningstid: mandag 10 – 14, onsdag 12 – 16 og fredag 10 – 14


Ømborgen, hvor GV i de seneste år har afholdt det årlige Ghana seminar, ligger ved den smukke Mossø

Trekant  Bestilling af materialer

Trekant  Kuffert med materialer om børneliv i Ghana

Trekant  Ghana seminar 2001 om menneskerettigheder

Trekant  Ghana seminar 2002 om civilsamfundet

Trekant  Ghana seminar 2003 om det værdige og stærke Afrika, som medierne ikke kender

Trekant  Ghana seminar 2004 om uddannelse for alle inden 2015 - udfordringer og muligheder

Trekant  Læs om Danmarkseminaret 2001 i Ghana