Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Aktiviteter i Danmark

Ghana Seminar 2001

Åbent weekendseminar om

Menneskerettigheder i Afrika

Ghana Venskabsgrupperne i Danmark afholdt for 18. gang Ghana Seminar den 29. - 30. september på Ømborgen mellem Skanderborg og Ry. Temaet, menneskerettigheder i Afrika, blev belyst af en række ressourcepersoner fra Ghana og Danmark.  Seminaret henvendte sig til  folk med interesse for  menneskerettigheder i et globalt/interkulturelt perspektiv samt folk med generel interesse i udviklingsarbejde i Ghana.

Program

Er menneskerettigheder relative?

Oplæg ved Stig Glent-Madsen om problemerne i at tale om ”universelle menneskerettigheder” samt om muligheder og begrænsninger forbundet med det afrikanske menneskerettighedscharter. Stig Glent-Madsen er formand for Folkekirkens Nødhjælp, landsdommer i Viborg og tidligere underviser i udviklingsbistand og menneskerettigheder ved Institut for Jura, Århus Universitet. Han har omfattende erfaring med rettighedsrelateret bistandsarbejde.

Traditionelle og moderne rettigheder i Ghana

Oplæg ved Zoosali-lana Tia Sulemana om betydningen af traditionelle og moderne rettighedsopfattelser i den nationale ghanesiske rettighedsdiskussion. Zoosali-lana er høvding af Zoosali og medlem af Ghanas Statsråd. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Ghanaian Danish Community Programme og leder af School for Life’s redaktionsudvalg.

 Menneskerettigheder og demokratisering i dansk u-landsbistand

Oplæg ved Lisbet Fich om hovedkonklusionerne i Danidas evaluering af den danske støtte til menneskerettigheder og demokratisering med særlig fokus på resultaterne af Ghana landestudiet, som hun har været med til at lave. Lisbet Fich er partner i Nordic Consulting Group.

Det praktiske arbejde med menneskerettigheder i et NGO projekt

 Oplæg ved Safiatu Alhassan om arbejdet med at fremme menneskerettigheder i Ghana Venskabsgruppernes egnsudviklingsprojekt, Ghanaian Danish Community Programme, hvor hun er ansat som kvinde- og lånekoordinator.

Menneskerettighedsarbejde i Ghana

Oplæg ved A. Samuel Zan om hvad der gøres på nationalt og regionalt plan for at forbedre menneskerettighederne i Ghana, specielt i relation til kvinder og børn. A. Samuel Zan er ghanesisk menneskerettighedsforkæmper og har især arbejdet med kvinders rettigheder. Endvidere har han introduceret og i flere år gennemført undervisning i menneskerettigheder for kommende lærere. Han arbejder nu for en nystartet NGO med kvindekreditter, fødevaresikkerhed og undervisning i reproduktiv sundhed og rettigheder.

Seminaret blev gennemført med støtte fra Danida

GV logo

Læs beretningen og talerne fra Danmarksseminar 2001 i Ghana

Trekant Beretning om Danmarksseminar 2001
Trekant  GDCA Chairman
Trekant  I. A. Nasagri
Trekant  Ibrahim Adam
Trekant   Leif Frandsen
Trekant  D.J. Iddrisu
Trekant  Resolution