Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Aktiviteter i Danmark

Ghana Seminar 2002

Foreningens 19. Ghana Seminar fandt sted i september 2002, og temaet var 'Hvad er civilsamfundet i Afrika, og hvordan støtter vi det'.

Med særlig fokus på Afrika blev begrebet ’civilsamfundet’belyst, og der blev debat om, hvordan de danske folkelige organisationer bedst kunne yde støtte til deres partnere i syd. . Programmet havde følgende oplæg

·        Historisk rids af civilsamfundsbegrebet i europæisk og afrikansk sammenhæng. Hvorfor blev civilsamfundet mantra i udviklingsdebatten i Afrika, og kritisk perspektiv på begrebets anvendelse i en afrikansk sammenhæng. Oplæg v. Søren Asboe Jørgensen, Projektrådgivningens NGO-konsulent med ansvar for minipuljen.

·        Hvordan støtter danske folkelige organisationer bedst civilsamfundet i et udviklingsland? Mulige samarbejdsfor-mer og indfaldsvinkler. v. Lars Jørgensen, Folkekirkens Nødhjælps landerepr. i Cambodja siden 1999. Har delta-get i forskning om NGOers rolle i civilsamfundet og haft ansvar for strategiudvikling på området i FKN.

·        En kritisk præsentation af strukturen og mulighederne i civilsamfundsorganisationer i Ghana og potentialet i den aktuelle demokratiske decentraliseringsproces, v. Tijani Hamza, ghanesisk leder af Ibis Ghanaprogram vedr. støtte til decentraliseringsprocesser i distriktsadministrationen og styrkelse af civilsamfundsorganisationerne.

·        Konkrete projekterfaringer med støtte til og samarbejde med civilsamfundet i Ghana. Er nogle dele af civilsamfundet lettere at nå end andre, og hvilke dilemmaer kan man komme til at stå over for? v. Osman Abdel Rahman, projektkoordinator på et egnsudviklings– og uddannelsescenter i nordghana drevet i samarbejde med GV.

GV logo

L