Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Aktiviteter i Danmark

Ghana Seminar 2004 ”Uddannelse for alle år 2015 – udfordringer og muligheder”

og

Ghana Venskabsgruppernes 25 års Jubilæum

Seminartema og indhold
Det 21. Ghana seminar blev afholdt i weekenden d. 18-19. september med temaet Uddannelse for alle år 2015 – udfordringer og muligheder.

En stor del af befolkningen i den 3. verden har ikke adgang til uddannelse, selvom det er en fundamental menneskeret og en vigtig nøgle til fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og aktiv deltagelse i  samfundet.

I april 2000 afholdt UNESCO i samarbejde med blandt andet UNICEF og Verdensbanken en konference i Dakar i Senegal med det formål at udarbejde konkrete mål for uddannelse til alle og undersøge, hvordan disse mål vil kunne realiseres. Et af resultaterne af konferencen var seks overordnede mål om uddannelse for alle. 

Seminaret blev indledt med en præsentation af indholdet af Dakar uddannelsesmålene og problemerne og udfordringerne i at nå Dakarerklæringens mål. Dette oplæg blev præsenteret meget engageret af uddannelseskonsulenter Sanne Müller og Annelie Abildgaard fra u-landsorganisationen Ibis, som repræsenterer Global Campaign for Education i Danmark. 

Herefter fulgte et oplæg om uddannelsessituationen i Nordghana, hvilke problemer og udfordringer står man overfor, hvilke metoder anvendes i bestræbelserne på at nå Dakarmålene, og hvordan arbejder de forskellige aktører inden for uddannelsessektoren sammen. School for Lifes programdirektør Sulemana Osman Saakas oplæg havde titlen 'Uddannelse for alle i Nordghanesisk kontekst'.

Seminardeltagerne oplevede en konkret demonstration af metoder og udfordringer i form af et rollespil baseret på uddannelsesprojektet 'School for Life' (SfL). SfL arbejder ved hjælp af særligt tilpassede metoder og pædagogik på at skabe forståelse for betydningen af uddannelse og gøre den tilgængelig for en fattig befolkning uden nogen tradition for uddannelse. Fire lærere fra SfL var i Danmark i forbindelse med seminaret og gav i samarbejde med andre tilstedeværende ghanesere tilskuerne mulighed for at erfare de udfordringer, der er for uddannelse i  Nordghana gennem et blik ind i en School for Life klasse, hvor der blev undervist funktionelt om ”Koen, dens funktion og fordele”. Man oplevede børnenes  vanskeligheder med at komme i skole og mærkede, hvordan fattigdommen  påvirker det enkelte barns læring. Trods vanskelighederne gennemførtes  undervisningen med sang og dans.

Endelig bød seminaret på et oplæg om muligheder og erfaringer med inddragelse af radio i undervisningen som middel til at opfylde målet om uddannelse for alle. Radioen vinder udbredelse som det vigtigste oplysningsmedie for landbefolkningen i den 3. verden, og rundt om arbejdes med at udnytte dette i uddannelsesmæssig sammenhæng. Journalist og mediekonsulent Per Østerlund fra konsulentfirmation Danicom stod for dette oplæg, som bar titlen 'De bedte billeder findes i radioen'.

GV logo