Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

GDCP

Ghanaian Danish Community Programme

Baggrund
GDCP (Ghanaian Danish Community Programme) startede i 1984 i Tolon/Kumbungu distriktet, som er et af de 7 distrikter, der udgør Dagbon, et lille kongedømme i Nordghana. Fra at være et lille program, som kun arbejdede i fire landsbyer med en dansker ansat, som cyklede rundt til landsbyerne og hjalp folk med at få deres ideer ført ud i livet, er det nu et stort program med mange forskellige aktiviteter i gang og hovedsagelig ghanesere ansat. Der er ansat en dansker, en  venskabskoordinator (liaison coordinator), der som del af ledelsen er med i programudviklingen og er bindeled til GV. 

Programmet befinder sig i dag i den sjette fase med støtte fra Danida. Fasen strækker sig fra 2005-2008 og der arbejdes fortsat i Tolon Kumbungu samt i Savelugu Nanton distriktet. Programmet har 4 hovedkomponenter, som man kan læse mere om herunder.  

Højskolen DNK
Siden 1989 har en skole, baseret på de danske højskoleprincipper Dagbon Ninneesim Karimzong, tilbudt kurser til landsbybeboerne i forbedrede landbrugsmetoder og andre indkomstskabende aktiviteter. Der gives også efteruddannelseskurser, blandt andet til de frivillige lærere ved "School for Life".
Trekant  Højskolen DNK

Landsbyudvikling (CP/TL)
TL, 'Tinkpansi Lebgimsin', arbejder i landsbyerne i samarbejde med DNK med at lave  kapacitetsopbyggende kurser for udviklingsaktører, såsom civilsamfundets ledere, lokalkomitéer/CBO'er og traditionelle autoriteter. 
Trekant Mere om landsbyudvikling

Radio Simli
Der er bygget en FM radiostation i regionshovedstaden, Tamale, og GDCP har et lille radiostudie, som fremstiller programmer fra landsbyerne og fra højskolen, som i høj grad er med til at oplyse folk og give dem mod og lyst til selv at ændre på deres situation.
Trekant  Radio Simli

Lån til kvindegrupper
En kvindekoordinator organiserer kvindegrupper og giver lån  til at gå i gang med en indtægtsskabende aktivitet, såsom fremstilling af sheanøddesmør eller sæbe.
Trekant Simli Pong

Organisation
GDCA er en Ghanesisk NGO, der styrer projekterne samlet under GDCP.
GDCA vælger på sin generalforsamling en bestyrelse, Executive Committee eller EC, der har den daglige politiske ledelse med ansvar over for GDCA, og som er forhandlingspartner med det danske GDCP-udvalg.

GDCP logo

Trekant English version

G.D.C.P.
P.O.Box 764
Tamale
Ghana
Tlf. 00233 71 23414
E-post: gdcp @africaonline.com.gh

Trekant  Venskabsudvalget

Læs mere om venskabsområdet:
Trekant  Nyankpala
Trekant  Tolon/Tali
Trekant  Dalun
Trekant  Voggu
Trekant  Kumbungu

Læs mere om de permanente udvalg:
Trekant  Bestyrelsen for GDCP
Trekant  Udvalget for GDCP i Danmark
Trekant  Højskolegruppen i Danmark

Trekant  Læs om korttidsfrivilligordningen

Trekant  Læs om Silkeborg Højskoles rejsehold