Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Højskolegruppen i Danmark

Højskolegruppen er et arbejdsudvalg under GDCP-udvalget, der specielt tager sig af højskolen DNK.
Højskolegruppen er sammensat af personer, der har et specielt kendskab til højskolearbejde. Fra denne gruppe kan DNK f.eks. hente korttidskonsulenter, der kan følge og rådgive højskolen i Dalun.

Udvalget består af følgende personer:

Leif Rasmussen
Viborgvej 30
8882 Fårvang
86 87 17 85
e-mail: leif.rasmussen@gjern.mail.telia.com

Lis Brandt
Rosenparken 5
5620 Glamsbjerg
tlf. 64 72 15 38
e-mail: lgbrandt@post9.tele.dk

Helle Stensgaard Karlsen
Toften 9 A, Ollerup
5762 Vester Skerninge
tlf. 6221 4324 / 2360 7320
e-mail: helle_karlsen@hotmail.com

Anette Mollel
Højsletten 38
2730 Herlev
tlf. 36 44 55 29
e-mail: anette.mollel@get2net.dk

Erik Fyhn
Herman Bangsvej 51
8600 Silkeborg
tlf: 86 80 28 06
e-mail: fyhn5@mail.tele.dk

Hente vand
Trekant DNK