Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Dalun/Singa

Dalun/Singa er Glamsbjergs venskabsby

Glamsbjerg var venskabsby med Dalun fra begyndelsen, og fra 1991 blev Singa, som ligger "overseas" også inddraget

Daluns repræsentant i EC er Madam Ayishetu Alhassan, Dalun.

Der er ca 3000 indbyggere i Dalun, med underlandsbyer kommer befolkningen op på 6-7000.

I Dalun ligger vandværket, som renser vandet fra Nawuni floden (7 km derfra) før det sendes videre til Tamale. Dalun har derfor næsten altid vand i de 5.- 6 haner, som forsyner byen.

GDCP hjalp befolkningen med at bygge en tidssvarende klinik , som blev indviet i januar 1987. Glamsbjerg støttede ved at skære termoruder op i "louver" størrelse og sende dem ned. På det tidspunkt var det meget vanskeligt at fremskaffe materialer i Ghana, og gaver af den art fra venskabsbyerne var meget velkomne. Efterhånden kan alt nu købes i Ghana og de meget nødvendige og hyppige forsendelser er næsten ophørt.

Ved afslutningen af byggeriet af klinikken var det tydeligt at manglen på sygeplejersker bevirkede at den ikke kunne bruges optimalt. Derfor blev det besluttet at prioritere bygning af sygeplejerskeboliger. Byggeriet gik i stå så mange gange, grundet manglende interesse og bidrag og dårlig tilrettelægning, at boligerne først var færdige i 1997. Ollerup Gymnastikhøjskole, donerede et beløb til Dalun, som blev brugt til at indlægge elektricitet i bygningen. Nu er det så spændende om sygeplejerskerne, som sædvanligvis bor i Tamale vil flytte til Dalun. Hidtil har interessen desværre været ret begrænset.

Som overalt i området er de dårlige skolebygninger og deres bemanding et problem. Forældrene ser ikke fordelen ved at sende børnene i dårligt fungerende skoler, og de uddannede ansatte på både vandværket og GDCP hoved kvarteret sender derfor deres børn den lange vej til Tamale.

I løbet af årene er der bygget ny Primary School og Junior Secondary School delvis renoveret, men det dækker slet ikke behovet. Indenfor det sidste år er der blevet bygget en "Model skole" af GDCP. Intentionen er, at den skal være selvbærende, og det er håbet, at de aktive forældre kan tiltrække gode lærere, så andre forældre kan se det nødvendige og positive i at involvere sig aktivt.

Høvdingen i Dalun – Dalun-Lana Mahama – er meget interesseret i Programmet og betragter sig selv som repræsentant og garant for det traditionelle systems støtte. Han var i Danmark med den første høvdingedelegation i 1988

Singa ligger på den anden side af floden og man må krydse floden og cykle 8 km eller vade gennem oversvømmede områder for at nå frem. GDCP har forsøgt at hjælpe landsbyen ved at bygge en klinik i 1992, men på grund af bureakrati er den endnu ikke taget i brug. Den gamle høvding døde i 1998 og en ny er endnu ikke udnævnt.

Station
Den såkaldte "station" i Dalun, hvor transportmidlerne holder, og hvor der altid er noget, man kan købe.
Læs mere om:
Trekant  DNKOSA