Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

DNK  Dagbon Ninneesim Karimzong (Oplysningscentret)

Højskolen DNK

Dagbon Ninneesim Karimzong, eller på engelsk: Dagbon Centre for General Learning, er GDCPs højskole. Den startede i det små som folkeoplysningscenter i 1989. To år senere afvikledes det første 7 måneders landbrugs-højskolekursus. Efter den officielle indvielse i november 1993 har højskolen tilbudt kurser til landsbybeboerne i forbedrede landbrugsmetoder og andre indkomstgivende aktiviteter.

Der gives også efteruddannelseskurser, blandt andet til de frivillige lærere ved "School for Life". Sådanne kurser sælges som Training of Trainers kurser. DNK kan huse 100 kursister, dog kun 40 hvis der kræves overnatning i møblerede værelser.

Højskolehold i 1994

Handelsplads
Den såkaldte "station" i Dalun, hvor transportmidlerne holder, og hvor der altid er noget, man kan købe.

Trekant  Højskolegruppen i Danmark

DNK
P.O.Box 764
Tamale
Ghana
Tlf. 00233 71 23414
E-post: gdcp @africaonline.com.gh