Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Nyankpala

Nyankpalas venskabsby er Silkeborg.

Nyankpala er den største by i distriktet med ca 7.000 indbyggere i selve byen. Byen er kendetegnet ved, at den huser flere regeringsinstitutioner , Crops Research Institute, Agricultural Institute og siden 1996 landbrugsafdelingen af det nye universitet i Tamale. Tysk udviklingsbistand har indenfor de sidste år trukket sig ud. De to førstnævnte har egen vand- og elektricitetsforsyning, og der er derfor stor afstand mellem dem og den lokale befolkning, for hvem især vandforsyningen har været et stort problem.

År tilbage var der rørbåret vand fra Tamale, men da behovet steg, er der sjældent tilstrækkeligt vand til også at forsyne Nyankpala. GDCP har flere gange forsøgt at støtte initiativer til at grave nye vand reservoirer, men projekterne er aldrig kommet i gang.

Universitetets bygninger står også tomme endnu på grund af mangel på vand.

I det hele taget har der ofte været vanskeligheder forbundet med udviklingsarbejder i Nyankpala, sandsynligvis på grund af tilstedeværelsen af de mange udlændinge og veluddannede, hvilket ikke har fremmet forståelsen blandt de lokale i Nyankpala for nødvendigheden af selv at stå i spidsen.

Simli Yili (venskabshus)
En del skoler, både i selve Nyankpala og i underlandsbyerne er dog renoveret eller nybygget, og en Simli Yili (venskabshus) blev bygget i 1992 med GDCP støtte. Lokalkommitteen og nogle af kvindegrupperne holder møde under halvtaget, og huset er også blevet brugt som overnatningsmulighed for danskere på besøg, især korttidsfrivillige og højskoleelever fra Silkeborg Højskole. På det seneste har der vist sig interesse for at bruge stedet som værksted og til småkurser for lokale, især opfriskningskurser for forhenværende elever fra Højskolen i Dalun, som også på denne måde kan formidle viden til andre i Nyankpala.

Venskabet med Silkeborg har resulteret i mange besøg og gaver er blevet sendt fra Silkeborg i form af udstyr til klinikken og redskaber til Junior Secondary School.

Høvdingen har siddet på skindet i mange år. Han er veluddannet, var tidligere skoleleder af Senior Secondary School i Yendi, og har udgivet adskillige bøger.

Han er født mellem år 1900 og 1904 og var i Danmark på besøg i 1990.

Hente vand
Drikkevand er Nyankpalas store problem.

Læs mere om:
Trekant  DNKOSA