Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Århus venskabsgruppe

Fortsat fra forrige side

Århus
er Kumbungus venskabsby.

Ghana venskabsgruppen Århus blev oprettet i 1991. Gruppen indgik i 1993 venskabsforbindelse med Kumbungu, som er en by med ca. 8000 indbyggere og 52 landsbyer under sig.

Forbindelsen varetages dels ved personlig brevveksling og dels ved udveksling af referater fra lokal gruppe møder. Desuden aflægges der besøg i de respektive grupper og byer, når man gæster hinandens lande.

Århus gruppens største aktiv udadtil er i øjeblikket en emnekuffert, der indeholder effekter, som et ghanesisk barn typisk benytter i løbet af en dag. Emnekufferten er tænkt som er sanseligt supplement i undervisningen om Ghana på skoler, i fritidsordninger og i spejdergrupper.

Desuden deltager Århus gruppen i planlægningen af diverse arrangementer, både lokale og landsdækkende festivaler og kampagner såsom Images of Africa, markeringen af 50 års dagen for FN’s menneskerettighedserklæring og JUBILEE 2000. Ved disse arrangementer samarbejder vi med andre NGO’er i Århus.

Baobab

Ghana Venskabsgruppen i Århus
Inge Mette Hjort
Volk Møllevej 11, Assentoft
8900 Randers
tlf. 86 49 66 56