Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Ghana Venskabsgrupperne i Danmark

En dansk ngo

Baggrund
Nogle mennesker fra Silkeborg, Glamsbjerg, Ølgod og Maribo besluttede sig i 1979 for at indgå i et anderledes udviklingsarbejde i Ghana, som skulle baseres på venskabsforbindelser og de lokale ønsker og behov, inspireret af Dr. med. Johannes Holm, som havde knyttet kontakt med Dr. Abubakr Al-Hassan, der havde studeret arkitektur i Danmark.

Over hele landet
I årenes løb er Århus og Farsø kommet til og paraplyorganisationen er nu Ghana Venskabsgrupperne i Danmark, som dels består af de fire grupper: Silkeborg, Glamsbjerg, Farsø og Århus, og dels enkeltmedlemmer fra hele landet.

Kontoret ligger i Århus og betjenes af en kontorleder og en projektmedarbejder, men alt andet arbejde i forbindelse med programmerne udføres af frivillige medlemmer.

Organisation
Generalforsamlingen og de fire årlige fællesmøder er øverste beslutningsorgan. I det daglige administreres arbejdet af et forretningsudvalg (FU) og underudvalg for enkeltprogrammerne, som har den direkte kontakt til Ghana og er ansvarlig overfor DANIDA, som sponsorerer størstedelen af aktiviteterne.

På de årlige generalforsamlinger vælges formand, næstformand og kasserer, som sammen med repræsentanter fra uderudvalgene udgør Forretningsudvalget, der har den daglige ledelse med ansvar over for fællesmøderne, og som er forhandlingspartner med Danida.

GV logo

Trekant English version

Adresse:
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
Klosterport 4E, 4.
8000 Århus C
tlf. 86 19 15 22, fax 86 12 03 43
e-mail gv_ngo@post8.tele.dk
hjemmeside: www.ghanavenskabsgrupperne.dk
Åbningstid: mandag 10 – 14, onsdag 12 – 16 og fredag 10 – 14

Trekant  Læs mere om venskabsbyerne

Læs mere om de permanente udvalg:

Trekant  Forretningsudvalget,
Trekant  SFL-udvalget
Trekant  Venskabsudvalget
Trekant  GDCP-udvalget
Trekant  CLIP-udvalget
Trekant  Korttidsfrivillig-udvalget
Trekant  Højskolegruppen

Trekant  Sekretariatet
Trekant  GV's mødekalender