Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Silkeborgs venskabsgruppe

Fortsat fra forrige side

Silkeborg er Nyankpalas venskabsby

Højskolelærer Leif Rasmussen var med i delegationen i Ghana ved udvælgelsen af venskabsbyer og har været gruppens formand siden dens start i 1979.

Gruppen har lagt stor vægt på at oplyse skoler af enhver art i Silkeborg området om Ghana og udviklingsarbejdet. Det foregår ved besøg på instutionerne, men også på de tilbagevendende torvedage, hvor gruppen fokuserer på et bestemt tema, i 1997 koncentrerede man sig om School for Life.
Hvert år inviteres der til et børnesangstævne på Silkeborg Højskole, hvor børn fra de omliggende børneskoler synger sange omhandlende Ghana. De fleste af sangene er skrevet af Leif Rasmussen og musikken komponeret af Hans Holm.. De er samlet i et sanghæfte, Colanødden, som kan købes.
Silkeborg Højskole går på flere andre områder direkte ind i arbejdet De lader eleverne afholde en årlig arbejdsdag og donerer indtægterne til forskellige formål i forbindelse med en studierejse hvert andet år til program området i Nord Ghana. De sidste år har eleverne således inviteret en eller to unge ghanesere til et tre måneders ophold på Højskolen. En del af de 12 unge melder sig senere ind i de egentlige venskabsgrupper.

De første mange år var Ghana Venskabsgruppernes kontor beliggende i Silkeborg.

Baobab

Ghana Venskabsgruppen i Silkeborg
Leif Rasmussen
Viborgvej 30
8882 Fårvang
tlf. 86 87 17 85
e-mail: leif.rasmussen@gjern.mail.telia.com