Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Venskabsudvalget

Venskabsudvalget (VU) består af en repræsentant fra hver lokalgruppe, et antal medlemmer valgt direkte på generalforsamlingen, samt en repræsentant fra formandskabet. Alle foreningens aktiviteter er grundlæggende præget af venskabsaspektet, men det varetages i særdeleshed af VU, som derudover er ansvarlig for medlemsarrangementer, som f.eks. fællesmøder, og for foreningens oplysningaktiviteter i Danmark, herunder det årlige Ghanaseminar.

Udvalget består af flg. medlemmer:

Leif Frandsen
Brogårdsvej 24 F, Bellinge
5250 Odense SV
tlf. 65 96 30 45
e-mail: leif.frandsen@vestfyns-gym.dk

Hanne Birte Hjort
Minkvej 3
8600 Silkeborg
tlf. 86 82 33 98
e-mail: hbhjort@zoneterapi.nu

Inge Mette Hjort
Volk Møllevej 11, Assentoft
8900 Randers
tlf. 86 49 66 56
e-mail: engelst@mail.tele.dk

Pia Sonnenborg
Bjørnsonsvej 32
2500 Valby
tlf. 36 44 93 15
e-mail: piasonnenborg@get2net.dk 

Shani Mahama
Herningvej 19, st. 0186
9220  Ålborg Ø
96324786/61793066
mahamashani@yahoo.com

Anni Fyhn
Herman Bangs Vej 51
8600 Silkeborg
tlf.: 8680 2826
fyhn5@mail.tele.dk

Ulla Madsen
Rundhøj Allé 14, 2. th.
8270 Højbjerg
tlf. 8634 7005
ullamariemadsen@hotmail.com

flg. er tilknyttet udvalget som 'føl':

Henning Lindberg
Søndre Ringvej 8. st.
8600  Silkeborg
tlf. 86 81 67 87
e-mail: lindberg
@post12.tele.dk 

Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683 Hårby
tlf. 64 77 19 20
e-mail: davrehoej@get2net.dk

Under træ

Trekant  Læs mere om venskabsbyerne