Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Bliv medlem af Ghana Venskabsgrupperne

.. via en lokalgruppe

- ønsker man at blive medlem af Ghana Venskabsgrupperne, og bor man i et af de områder, hvor der findes en lokalgruppe, kan man melde sig ind i denne.

eller via paraplyorganisationen

- hvis man ikke bor i geografisk tilknytning til en lokalgruppe, er det nok mest nærliggende at blive medlem via paraplyorganisationen Ghana Venskabsgrupperne – såkaldt enkeltmedlem i modsætning til lokalgrupperne, der hver især er medlem af paraplyorganisationen som samlet gruppe. Dette sker ved henvendelse til sekretariatet i Århus.

Ved indmelding bliver man bedt om at tage stilling til, hvor meget information, man ønsker at modtage om arbejdet i Ghana Venskabsgrupperne og de forskellige udvalg. Medlemskab koster 200 kr. om året, og 100 kr. for studerende.

Alle medlemmer modtager invitation til Fællesmøder og Generalforsamling samt referater fra disse møder, nyhedsbrevet Ghana Håndslag min. 4 gange årligt, samt invitation til det årlige Ghana seminar. Et medlemskab af dette omfang benævnes administrativt som et ‘kategori 2 medlemskab’.

Derudover kan man modtage referater fra møderne i Forretningsudvalget, Projektarbejdsgrupperne (GDCP, SfL og CLIP) og Venskabsudvalget (kategori 1 medlemskab). Der er mulighed for at modtage størstedelen af medlemsposten elektronisk.

Baobab

Trekant  Ghana Venskabsgruppernes medlemsservice

Trekant  Bestilling af informationsmateriale