Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Medlemsservice

Fællesmøder

Næste fællesmøde er Generalforsamlingen den 19/05/06 i Odense.

Mødekalender for udvalg

Forretningsudvalget: 04/05 i Roskilde, 14/06

SfL-udvalget: 31/05

GDCP-udvalget: 16/05 i Odense

Højskolegruppen: mødeplan under udarbejdelse

CLIP-udvalget: 15/06

Venskabsudvalget: 16/05/06 i Bellinge.

Ghana seminar

Seminaret finder i 2006 sted den 7. - 8. oktober på Ømborgen ved Ry.


RAPPOR
TER

GDCP

Halvårs-/helårsrapport
Der udarbejdes en halvårlig rapport over hver sektors aktiviteter, hvad der er opnået i de forløbne 6 måneder med en beskrivelse af fremskridt såvel som problematiske områder, og planlægning for det kommende halvår. Disse rapporter (semi-annual report dækkende perioden 1. januar - 30. juni og annual report med fokus på perioden 1. juli - 31. december) giver et godt indblik i projektets status.

Konsulentrapporter
I forbindelse med konsulentbesøg til de enkelte sektorer udarbejdes efterfølgende en rapport om baggrund, aktiviteter, observationer og anbefalinger. 

School for Life

End of cycle report
Ved afslutningen af hver 9 måneders undervisningsperiode udarbejder programkoordinatoren en 'End of cycle report', som beskriver periodens resultater i de forskellige distrikter både mht. elevernes præstationer og SfLs rolle i infrastrukturudviklingen på uddannelsesområdet via Selvhjælpspuljen.

GV logo

Trekant  Lærerudveksling i SfL Fase 3
Trekant  Sådan bliver man medlem
Trekant  Korttidsfrivillig i Ghana
Trekant  Bestilling af materialer
Trekant  Emnekuffert om børneliv i Ghana