Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

School for Life

Et undervisningsprogram for børn, der ikke går i skole

Baggrund
Målet for "Skolen for Livet" er at hjælpe til med at få ændret indstillingen til uddannelse i Nordghana, så:
  • mange flere børn får en chance for skolegang
  • forældrene vil støtte deres børns uddannelse
  • skolevæsen og myndigheder deltager aktivt i en forandring af grundskolen
  • der uddannes flere lokale lærere og gøres brug af de facilitatorer som SFL har uddannet
GV har  fået bevilget 30 millioner kr. til en fase 3 for projektet, der startede i november 2003.
Trekant  Læs mere om den ny ansøgning og om projektets baggrund og historie!

Trekant  Læs (på engelsk) om en bedømmelse af School for Lifes kvaliteter foretaget af en uafhængig instans

10.000 børn i skole!
Hvert distrikt har 50 klasser med hver 25 børn, fra oktober 1999 10.000 børn årligt fordelt på 8 distrikter. Fra 2004 er der udvidet til 10 distrikter, dog således at samarbejdet med de første distrikter antager nye former.

Fire sprog
Grundprincippet er modersmålsundervisning. Derfor startede School for Life med 2 sprog, Dagbani og Likpakpaaln, men fra 1999 er Bassari og Anufu tilføjet. Sprogene er ligeså forskellige som europæiske sprog.
Trekant  Læs mere om sprogene

Forholdet til skolevæsenet
2/3 af eleverne fra SFL-klasserne starter bagefter i den offentlige skole og klarer sig fint. De begynder som regel i 3. eller 4. klasse, hvor man også i den offentlige skole skifter fra modersmålet til engelsk som undervisningssprog.

Radio komponent
GDCPs Radio Simli (Venskabsradioen) i Dalun producerer som noget nyt i Ghana skoleradioprogrammer til undervisningen i SfL klasserne.
Trekant  Læs mere om radioen

Selv-hjælps programmet
Skolevæsenet bliver også støttet af, at School for Life’s selvhjælpsprogram støtter bygning af skoler og anskaffelse af skolemøbler - også til brug for den offentlige skole - med 75% af udgifterne.
Trekant  Læs mere om selvhjælps programmet

Organisation
School for Life er en Ghanesisk NGO, der er bredt sammensat af ressourcepersoner og repræsentanter fra distrikterne. Projektet styres af en bestyrelse, som er forhandlingspartner med det danske SfL-udvalg.

SfL logo

Trekant English version

School for Life
P.O.Box 787
Tamale
Ghana
Tlf. 00233 71 22023
Fax 00233 71 23815

E-post: sfl@africaonline.com.gh

 

Læs mere om distrikterne:
Trekant  Yendi
Trekant  Gusheigu-Karaga
Trekant  Savelugu-Nanton
Trekant  Zabzugu-Tatale
Trekant  Rural Tamale
Trekant  Saboba-Chereponi
Trekant  Nanumba
Trekant  Tolon-Kumbungu

Læs mere om de permanente udvalg:
Trekant  Bestyrelsen for SfL i Ghana
Trekant  Udvalget for SfL i Danmark

Læs om den store kampagne, vi  afholdt i november 1999:
Trekant  Informationskampagne

Trekant  School for Life's fotoarkiv!

Trekant  Opbygningen i Ghana