Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Yendi distrikt

.Trekant Se Yendi kort over SFL klasser 1998-99 (64KB)
.Trekant Se Yendi kort  Vest over SFL klasser 1998-99 (30KB) til udprintning
.Trekant Se Yendi kort  Øst over SFL klasser 1998-99 (35KB) til udprintning

Yendi er det største distrikt i areal i Dagbon, 4.986 km².  Det beboes af en befolkning på ca 100.000, hvoraf de 40.000 bor i distrikts hovedstaden Yendi. Her bor kongen over Dagbon, Yanna’en. Han har meget stor betydning både traditionelt og i det spirende demokrati. Hans ord er lov, men de folkevalgte og embedsmændene i distriktet og hele Dagbon har hidtil forstået at samarbejde med det bestående traditionelle styre uden de store konflikter.
Dagombaerne er den største etniske gruppe og levede indtil 1994 fredeligt med konkombaerne. Sidstnævnte udgør (alt efter hvem der giver oplysningerne) mellem ¼ og mere end halvdelen af befolkningen. Derudover er der ganske få bassarier og chekosier.

Det ghanesiske skolesystem er udviklet også i Nord Ghana med skolepligt i ni år, men det fungerer ekstremt dårligt. Der tilflyder distrikterne alt for få økonomiske resourser, hvilket bevirker for få skoler, dårlige bygninger, mangel på undervisningsmaterialer og alt for få lærere, som er så dårligt lønnede, at deres motivation for at lave et ordentligt stykke arbejde er overordentlig ringe. Skolegangen en nede på 15-20 % og i mange landsbyer kan ingen læse og skrive.
I februar 1994 udbrød der en voldsom konflikt angående retten til land og dagomba overherredømmet, hvilket resulterede i direkte krig i fire måneder mellem de to stammer i hele Dagbon og Nanun. Over 300 landsbyer blev brændt ned, 120.000 var hjemløse og 6.000 blev dræbt

Det var netop på det tidspunkt, at School for Life forberedte sig på at starte skoleprogrammet i hele Dagbon. Dagombaer fra de nærliggende landsbyer flygtede til Yendi, så den i ca. et år var oppe på det dobbelte indbyggertal (80.000). Byen blev aldrig indtaget, selv om det blev forsøgt flere gange.

Heldigvis ebbede krigen ud og de to stammer fandt forbløffende hurtigt ud af at genoptage så mange af de nødvendige funktioner, at livet kunne gå videre. I løbet af det første år allerede indledtes noget samkvem, og fra 1997 færdes alle frit igen, hvilket bekræfter den gængse opfattelse, at konflikten blev påtvunget de lokale udefra.

Efter en "Danida appraisal" i juni 1994, som viste, at behovet for skoleprogrammet var endnu større end tidligere, men at konflikten stadig ulmede, fik School for Life det grønne lys fra Danida, men begrænset til at starte med to pilotprojekter i Yendi og Gusheigu/Karaga.

Forberedelserne blev startet i Yendi i november 1994 og fra marts 1995 var distrikts personalet ansat: Distrikts koordinator B.A Yussif og distrikts supervisere S.A. Huseini og I.I. Mohammed.

Som distriktskontor fik School for Life overladt en tidligere regeringsbygning. Med nogen ombygning har den fungeret fint som kontor for distriktspersonalet, som samlingssted for de frivillige lærere og de lokale School for Life kommitteer og som gæstehus for det øvrige School for Life personale og Programmets gæster.
Pilotfasens to år gav meget tilfredsstillende resultater og var medvirkende til, at Danida bevilgede en ny fase i 1998 frem til 2003. For Yendis vedkommende afgør en "Danida review" dog i år 2000, om School for Life skal fases ud af distriktet. Det er School for Life’s håb, at det ghanesiske skolesystem vil nå en standard, så School for Life kan trække sig ud af distrikterne efter seks undervisningsforløb. En anden mulighed kan være at der skæres ned på aktiviteterne.

Hvert år er der oprettet 50 klasser med ca. 25 børn i hver. Det normale er, at klassen oprettes i samme landsby i 2-4 år, før behovet er dækket. 1200 børn slutter således efter de ni måneder School for Life deres undervisning. 2/3 af dem går over i den almindelige skole.

School for Life har et meget fint samarbejde med distriktets embedsmænd, i særdeleshed inden for undervisningssektoren(GES), udviklingsafdelingen(DCD) og det frivillige alfabetiseringsprogram for voksne, (NFED). De deltager aktivt i animering og monitorering af klasserne og lærerne på de enkelte skoler er behjælpelige med placeringen af School for Life børnene i de enkelte klasser. De placeres sædvanligvis i 2,3 eller 4 klasse.

GES har set det gode potentiale af frivillige lærere som School for Life råder over, og en del er blevet ansat på distriktets skoler. Dette initiativ, som til dels går imod den tidligere politik, hvor "pupil lærerne" (de ikke uddannede lærere) blev afskediget. Men det støttes kraftigt af planlæggerne af reformen af det ghanesiske skolesystem, FCUBE, Free Compulsory. Universal, Basic Education.

Yendi er også et af de 12 pilotdistrikter, som FCUBE har valgt.

Fra 1999 oprettes der områdekontor i Yendi. De fire distrikter Yendi, Gusheigu/Karaga, Tamale Rural og Tolon/Kumbungu administreres herfra. Yendis område koordinator er Mr. Hussein Ziblim. Desuden er ansat Alhassan Salifu som regnskabsfører og sekretær.

Den tidligere distrikts koordinator B.A. Yussif blev ansat som område koordinator for Tamale området, og Alhaji Sulemana A. Hussein er udnævnt til distrikts koordinator i Yendi.
Sayibu Haruna og Ibn Iddrisu Mohammed  er distrikt supervisere.
Desuden virker her Nathan Andrew Malik som superviser for konkombaklasserne. Han fungerer også i Gusheigu-Karaga distrikt.