Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Zabzugu/Tatale distrikt

Zabzugu/Tatale distriktet er på ca 1.800 km² og ligger længst østpå op mod Togos grænse.

Se kort over SFL klasser 1998-99

Der er ca. 70.000 indbyggere med dagombaer, som udgør lidt under halvdelen og konkombaer og bassarier. Zabzugu er hovedsageligt beboet af dagombaer, mens bassarierne er koncentreret omkring Tatale og konkombaerne landsbyerne. De fleste af dagomba landsbyerne blev brændt ned under krigen, og det er bemærkelsesværdigt, at livet er vendt tilbage til det normale indenfor så kort tid.

. Den stabile distriktsadministration har i høj grad været medvirkende og er meget positiv overfor School for Life programmet, som også er medvirkende til at roen opretholdes i området.

i 1997 blev personalet ansat: Distrikts koordinator A.A. Halidu Razak og supervisere Muhammed Z Nabila og Nween A. Takuba. alle taler både dagbani og likpakpaaln og sidstnævnte er bassari. School for Life tilbyder alle tre sprog som undervisningssprog.

Distriktskontoret, bygget af School for Life, ligger i Zabzugu.

Der er en aktiv katolsk missionsstation i Tatale, som har været en god drivkraft for udviklingen indenfor skoleområdet i den egn, og som er godt i gang igen efter krigen, men ellers har alt ligget stille efter de omfattende ødelæggelser. Der er stor mangel på lærere, og GES tør ikke tage selvstændige initiativer til at ansætte ikke uddannede lærere.