Udskrift af siden Forside

Velkommen til Ghana Venskabsgrupperne

Udvikling i øjenhøjde er et af Ghana Venskabsgruppernes særkender. Vi har i mere end 30 år været frontløbere for god og effektiv udvikling i Nordghana. Vi startede i 1979 i flere danske kommuner efter inspiration fra dr. med. Johannes Holm. Efter et helt liv i international humanitær tjeneste var hans vision at skabe udvikling baseret på venskab mellem folk i Nord og folk i Syd, og hvor samarbejdet er baseret på ligeværdighed og gensidighed. 

Siden blev udskrevet fra: https://www.ghanavenskabsgrupperne.dk/forside/