Studieprogram i CLIP

I CLIP fase 3 er der afsat midler til en studiedel, hvor studerende i hhv. Danmark og Ghana kan tilbydes tilskud til finansiering af et feltophold i Tamale, Ghana. Studerende fra danske uddannelsesinstitutioner kan modtage max. 2000 kr. per måneds feltophold. Der er dog en begrænsning på hvor mange studerende, der kan deltage per år. Hvis flere studerende tager afsted samtidig deles beløbet.

Der kan gives støtte til studerende som skriver speciale eller midtvejsprojekt fra alle videregående uddannelser i Danmark. Det forventes, at de studerende skal være på kandidatniveau. Der er mulighed for at lavet et projekt, som har direkte forbindelse til CLIP programmet eller lave et helt selvstændigt projekt, som dog skal være i samme geografiske område som CLIP programmet og inden for programmets sektorer (vand & sanitet og mikro kredit), eller indenfor programrelevante emner såsom fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning.

Det er den enkelte studerende, som selvstændigt bør udfærdige et projekt i samarbejde med vejleder fra universitetet. I Ghana Venskabsgrupperne kan vi hjælpe med information og vejledning om praktiske forhold o. lign., og personalet i Ghana kan bidrage og hjælpe med indkvartering osv. Teknisk og teoretisk vejledning skal foregå fra de enkelte universiteter.

Find retningslinjerne for CLIP's studieprogram her

Ønskes der yderligere information om CLIPs studieprogram kan henvendelse foretages til: Lene Bjørn (CLIP-udvalget Danmark): leneb_(at)_post9.tele.dk, Jon Kristiansen (Liaison Coordinator CLIP Ghana): jon_kristiansen_(at)_yahoo.no. For yderligere information om CLIP og Ghana Venskabsgrupperne, henvises til www.clip.dk og www.ghanavenskabsgrupperne.dk

Ghana Venskabsgruppernes CLIP-udvalg vil i samarbejde med CLIP Ghana se på de enkelte henvendelser i den rækkefølge de indsendes, og vurdere om en støtte kan bevilges. Det er to årlige ansøgningsfrister, den 15. april og den 15. oktober, hver for det påfølgende semester.

 
Projektforslag på engelsk kan sendes til:

Ghana Venskabsgrupperne
Klosterport 4C, 3.
8000 Århus C
Tlf.nr. 86 19 15 22
Mail: gv_(at)_ghanavenskabsgrupperne.dk