Udvalgsmedlemmer

CLIP udvalget består af følgende personer:

Leif Frandsen
e-mail: leif_(at)_frandsen.as

Peter Jepsen
e-mail: pcjepsen_(at)_hotmail.com

Børge Nielsen
e-mail: davrehoej_(at)_get2net.dk

Lene Bjørn
e-mail: leneb_(at)_post9.tele.dk

Kurt Klitten
e-mail: kk_(at)_geus.dk

Rikke Tietze Pedersen
e-mail: pr180374_(at)_yahoo.dk. Medlem af forretningsudvalget.

Jørgen Carlsen
e-mail: jorgen.carlsen_(at)_tdcspace.dk

Jeanette Bach Knudsen
e-mail: netteknudsen_(at)_hotmail.com