Historie

Ghanaian Danish Communities Association (GDCA) blev oprettet i 1986 i forbindelse med den første Danida bevilling til GDCP og har siden da været involveret i implementeringen af GDCP i samarbejde med GV og var en af initiativ­tagerne bag SfL. GDCA tog selvstændigt initiativ til CLIP i 1997, og var i pilotfasen ene om at implementere CLIP.

Organisation

I de senere år har GDCA gennemgået en omfattende organisationsudvikling og fungerer nu som paraply­organisation for tilknyttede projektorganisationer, primært for de programmer som implementeres i samarbejde med Ghana Venskabsgrupperne. Projektorganisationerne er repræsenteret i GDCAs styre­gruppe.

For at blive en juridisk gyldig organisation, der kan fungere som paraplyorganisation i henhold til ghanesisk lovning, er GDCA blevet etableret som et selskab med højst 50 medlemmer. Disse udgøres af repræsentanter valgt af landsbybaserede organisationer (community based organisations, CBO’er) baseret på projekternes brugerorganisationer. Herved dannes der link til GDCAs medlemsbase på landsbyniveau, ca. 5.600 medlemmer. Når netværket af CBO’er er fuldt etableret vil det udgøre GDCAs medlemsbase og vælge de 50 medlemmer til GDCAs generalforsamling. Hermed får organisationen en demokratisk tilknytning til projektområderne.

GDCAs øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælger medlemmerne en styregruppe, som udpeger bestyrelser på 9 personer for hvert af projekterne.

Projektbestyrelserne har  ansvar for de enkelte projek­ters udvikling af politikker og strategier, men er ikke involveret i den daglige ledelse og implemente­ring af projektet.

GDCA er ansvarlig for det politiske samarbejde med GV (og gennem GV med Danida), venskabssamarbejdet og fortalervirksomhed.

Der er i forbindelse med etableringen af GDCA som paraplyorganisation etableret et sekretariat med 3 ansatte, som modtager et administrationsbidrag fra hver af de tilknyttede projektorganisationer.

Formål

GDCAs projekter arbejder blandt de fattigste i de fjerneste landsbyer og med en udpræget grad af deltagerinvolvering. Organisationens formål er at fremme økonomisk og social udvikling i Ghanas Northern Region, og gennem tilknyttede projektorganisationer og i samarbejde med regeringen, donorer og NGOer at koordinere lokalt igangsatte udviklingsprojekter og -programmer i Nordghana.

Strategi

GDCA arbejder på at udvide sin medlemsbase og blive en folkelig masseorganisation med base i landsbyorganisationerne (læs om CBO projektet). Organisationen ønsker derved at forbedre sit grundlag for at drive fortalervirksomhed på vegne af de fattige i Nordghana og at styrke disses kapacitet til at blive fortalere for egne behov. Organisationen vil desuden forbedre sin egen kapacitet inden for fortalervirk­somhed, erfaringsopsamling, koordinering og projektudvikling for derved bedre at være i stand til at arbejde for målsæt­ningerne.

GDCA ønsker at styrke sin legitimitet og sine muligheder for et bredere samarbejde og planlægger derfor et navneskifte fra Ghanaian Danish Communities Association til Ghanaian Developing Communities Association.

Samarbejdspartnere

Udover Ghana Venskabsgrupperne samarbejder GDCA med UNICEF (mikrokreditprogram, som er under overdragelse til GDCA), den ghane­siske regering (mikrokreditter), USAID (uddannelse), Verdensbanken (uddannelse og støtte til gadebørn).