Partnersamarbejde

Helt fra GVs første engagement i Nordghana er aktiviteterne blevet udført i et samarbejde mellem GV og en lokal partner, GDCA, og dette er fortsat et fundament for foreningens arbejde.           

Vigtige elementer i partnersamarbejdet er erfaring i at kommunikere og forhandle med en lokal partner over store afstande. Via konsulentbesøg og partnerskabsrejser mødes de involverede parter i nord og syd, og der er mulighed for at supplere korrespondancen med samtaler og diskussioner.

Folkelig deltagelse
Folkelig deltagelse er et væsentligt element i partnersamarbejdet, både som et middel til at lave bedre u-landsprojekter og et mål i sig selv. Ved at sikre inddragelsen af målgruppen i planlægning, ledelse, monitorering og evaluering af udviklingsaktiviteter fremmes det lokale ejerskab af projekterne, og folkelig deltagelse er med til at sikre, at aktiviteterne kommer til at stemme overens med målgruppens behov og forholdene i projektområdet.

Demokratisering
Det at være involveret i et udviklingsprojekt er med til at opbygge de lokale involveredes kapacitet. Desuden er det et mål i sig selv at styrke den demokratiske kultur i projektområdet. GV arbejder for, at en stor gruppe mennesker fra projektområdet er involveret i partnerorganisationernes politiske organer. Derved styrkes projekternes bæredygtighed samtidig med, at en større gruppe mennesker bliver bevidste om deres egen situation og får mulighed for at påvirke den. GVs støtte til partnerorganisationernes demokratisering vil ske under hensyntagen til 1) den lokale organisationskultur og 2) projektaktiviteternes funktionalitet.