CBO (Civil Based Organisation)

Projektets formål er at styrke civilsamfundet i 12 distrikter i Ghanas Northern Region til at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem god regeringsførelse på lokalsamfunds, distrikts- og nationalt niveau. Gennem kapacitetsopbygning af et netværk af landsbyorganisationer får lokalbefolkningen ejerskab til områdets udvikling, samtidig med at deres bevidsthed om og kapacitet til at relatere til relevante rettighedsbærere styrkes. Kapacitetsopbygningen omfatter støtte til at forstå og fortolke relevante udviklings­processer og politikker samt til at indgå i dialog med rettighedsbærerne med henblik på, at lokalbefolkningens ret til ressourcer for udvikling imødekommes, og levevilkårene dermed forbedres. Den primære målgruppe er mænd, kvinder og unge i CBO netværket og den sekundære målgruppe er distriktsråd og traditionelle autoriteter.