SEMINAR 2003

I 2003 holdt Ghana Venskabsgrupperne seminar for 20. gang. Temaet var 'Det værdige og stærke Afrika medierne ikke kender'. Seminarets fokus var nogle af de mange fantastiske og positive sider af Afrika, som ofte overses, når der tegnes et billede af kontinentet.

 

På seminaret blev der holdt forskellige oplæg som udgangspunkt for plenumdiskussioner. Oplægsholderne deltog i en paneldiskussion om fremstillingen af Afrika gennem litteratur, samt formidling set i et bredere perspektiv med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan man fremstiller et sandfærdigt billede af Afrika.

 

Programmet bød på nedenstående oplæg og indslag:

Stærke afrikanere v. Knud Vilby, forfatter, kommentator og formand for Dansk Forfatterforening.
Ud over at tale om stærke afrikanere diskuterede Knud Vilby fattigdomsbarrierer og nogle af de internationale mekanismer, der er med til at holde folk i fattigdom. Knud Vilby er tidligere formand for MS og forfatter til en lang række bøger om udviklingsmæssige forhold, primært i Afrika.

 

Konfliktløsning og forsoning i Afrika v. Mie Roesdahl, træner og rådgiver i Network for Peacebuilding Practitioners.
Afrikaneres arbejde med konfliktløsning med eksempler på, hvad der har virket godt, og hvorfor man har gjort, som man har gjort. Mie Roesdahl har arbejdet sammen med afrikanske kapaciteter inden for konflikthåndtering, forhandling og fredsopbygning.

 

LET'S PLAY! -"WOMBRA MA YENDZI AGORO! "- Lad os få noget agoro! v/ AGORO-BAND (Ghana/DK).
På akan-sprogene i Ghana dækker ordet agoro over musik, dans og drama - alt det musiske i tilværelsen. AGORO står for musisk samvær, baseret på fællesskab og deltagelse. Musikere og dansere fra Agoro-Band instruerede i ghanesisk dans og sang m/trommer og fortalte undervejs om Agoros perspektiver på kulturelle ressourcer.

 

The picture of Africa I find worth telling v. journalist og programkoordinator Iliasu Adam, CLIP. Iliasu Adam er programkoordinator for GV´s og GDCA´s nyeste program Community Life Improvement Programme og korrespondent for BBC World Service. Iliasu er uddannet journalist og har tidligere arbejdet for Ghana News Agency.

 

Dansk nyhedsformidling om Afrika set gennem afrikanske briller V. Shani Mahama. Herboende ghanesere savner visse historier og vinkler, vi fik indblik i hvilke. Shani Mahama er læreruddannet i Ghana. Bor nu i Danmark og læser politologi.

 

SEMINAR 2002

Temaet for seminaret i 2002 var 'Hvad er civilsamfundet i Afrika, og hvordan støtter vi det'.

 

Med særlig fokus på Afrika blev begrebet ’civilsamfundet’belyst, og der blev debat om, hvordan de danske folkelige organisationer bedst kunne yde støtte til deres partnere i syd. . Programmet havde følgende oplæg

 

Historisk rids af civilsamfundsbegrebet i europæisk og afrikansk sammenhæng. Hvorfor blev civilsamfundet mantra i udviklingsdebatten i Afrika, og kritisk perspektiv på begrebets anvendelse i en afrikansk sammenhæng. Oplæg v. Søren Asboe Jørgensen, Projektrådgivningens NGO-konsulent med ansvar for minipuljen.

 

Hvordan støtter danske folkelige organisationer bedst civilsamfundet i et udviklingsland? Mulige samarbejdsformer og indfaldsvinkler. v. Lars Jørgensen, Folkekirkens Nødhjælps landerepr. i Cambodja siden 1999. Har delta-get i forskning om NGOers rolle i civilsamfundet og haft ansvar for strategiudvikling på området i FKN.

 

En kritisk præsentation af strukturen og mulighederne i civilsamfundsorganisationer i Ghana og potentialet i den aktuelle demokratiske decentraliseringsproces, v. Tijani Hamza, ghanesisk leder af Ibis Ghanaprogram vedr. støtte til decentraliseringsprocesser i distriktsadministrationen og styrkelse af civilsamfundsorganisationerne.

 

Konkrete projekterfaringer med støtte til og samarbejde med civilsamfundet i Ghana. Er nogle dele af civilsamfundet lettere at nå end andre, og hvilke dilemmaer kan man komme til at stå over for? v. Osman Abdel Rahman, projektkoordinator på et egnsudviklings– og uddannelsescenter i nordghana drevet i samarbejde med GV.

 

 

SEMINAR 2001

I 2001 holdt Ghana Venskabsgrupperne seminar for 18. gang. Temaet, menneskerettigheder i Afrika, blev belyst af en række ressourcepersoner fra Ghana og Danmark. Seminaret henvendte sig til folk med interesse for menneskerettigheder i et globalt/interkulturelt perspektiv samt folk med generel interesse i udviklingsarbejde i Ghana.

 

Program:

Er menneskerettigheder relative?

Oplæg ved Stig Glent-Madsen om problemerne i at tale om ”universelle menneskerettigheder” samt om muligheder og begrænsninger forbundet med det afrikanske menneskerettighedscharter. Stig Glent-Madsen er formand for Folkekirkens Nødhjælp, landsdommer i Viborg og tidligere underviser i udviklingsbistand og menneskerettigheder ved Institut for Jura, Århus Universitet. Han har omfattende erfaring med rettighedsrelateret bistandsarbejde.

 

Traditionelle og moderne rettigheder i Ghana

Oplæg ved Zoosali-lana Tia Sulemana om betydningen af traditionelle og moderne rettighedsopfattelser i den nationale ghanesiske rettighedsdiskussion. Zoosali-lana er høvding af Zoosali og medlem af Ghanas Statsråd. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Ghanaian Danish Community Programme og leder af School for Life’s redaktionsudvalg.

 

Menneskerettigheder og demokratisering i dansk u-landsbistand

Oplæg ved Lisbet Fich om hovedkonklusionerne i Danidas evaluering af den danske støtte til menneskerettigheder og demokratisering med særlig fokus på resultaterne af Ghana landestudiet, som hun har været med til at lave. Lisbet Fich er partner i Nordic Consulting Group.

 

Det praktiske arbejde med menneskerettigheder i et NGO projekt

Oplæg ved Safiatu Alhassan om arbejdet med at fremme menneskerettigheder i Ghana Venskabsgruppernes egnsudviklingsprojekt, Ghanaian Danish Community Programme, hvor hun er ansat som kvinde- og lånekoordinator.

 

Menneskerettighedsarbejde i Ghana

Oplæg ved A. Samuel Zan om hvad der gøres på nationalt og regionalt plan for at forbedre menneskerettighederne i Ghana, specielt i relation til kvinder og børn. A. Samuel Zan er ghanesisk menneskerettighedsforkæmper og har især arbejdet med kvinders rettigheder. Endvidere har han introduceret og i flere år gennemført undervisning i menneskerettigheder for kommende lærere. Han arbejder nu for en nystartet NGO med kvindekreditter, fødevaresikkerhed og undervisning i reproduktiv sundhed og rettigheder.

 

Seminaret blev gennemført med støtte fra Danida