Baggrund og historie

Siden 2000 har samarbejdspartnerne GDCA og GV foretaget en udvikling af deres måde at organisere sig på. Som led i dette er det målet at danne et netværk af alle de mange grupper, der er knyttet til udviklingsprogrammerne GDCP, SfL, CLIP eller andre NGOers programmer - de såkaldte CBO'ere (community based organisations). Gennem dette netværk skal grupperne i landsbyerne/byerne sættes i stand til selv at tage ansvaret for udviklingen i deres område og indgå i en ligeværdig relation med repræsentanter fra den lokale regering og de traditionelle autoriteter. Et af midlerne til at nå dette mål er en opbygning af netværkets kapacitet til at organisere sig, forhandle, rejse midler til lokale udviklingsprojekter og lignende.