Studieprogram i CBO

Under CBO programmet er der mulighed for, at danske studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner kan blive tilknyttet som praktikanter fra september 2007. Det forventes, at de studerende skal være på kandidatniveau.  

I CBO programmet er der afsat midler til en studiedel, hvor studerende i hhv. Danmark og Ghana kan tilbydes tilskud til finansiering af et feltophold i Tamale, Ghana. Studerende fra danske uddannelsesinstitutioner kan modtage max. 2000 kr. per måneds feltophold. Der er dog en begrænsning på hvor mange studerende, der kan deltage per år. Hvis flere studerende tager afsted samtidig deles beløbet.

I Ghana Venskabsgrupperne kan vi hjælpe med information og vejledning om praktiske forhold o. lign., og personalet i Ghana kan bidrage og hjælpe med indkvartering osv. Teknisk og teoretisk vejledning skal foregå fra de enkelte læreanstalter.

Find retningslinjerne for CBO programmets studiedel her

For yderligere information om CBO programmet og Ghana Venskabsgrupperne, henvises til www.ghanavenskabsgrupperne.dk

Ghana Venskabsgruppernes CBO udvalg vil i samarbejde med CBO programmet i Ghana se på de enkelte henvendelser, og vurdere om en støtte kan bevilges.


Send en ansøgning til:

Ghana Venskabsgrupperne
Klosterport 4C, 3.
8000 Århus C
Tlf.nr. 86 19 15 22
Mail: gv_(at)_ghanavenskabsgrupperne.dk