Relevante aktiviteter i ulandsmiljøet

I det danske u-landsmiljø foregår der en lang række spændende arrangementer, som alle har mulighed for at deltage i. Derudover er Ghana venskabgrupperne medlem af Projektrådgivningen og de nævnte netværk og foreningens medlemmer har dermed mulighed for at deltage i deres kurser.  

Projektrådgivningen er en forening og mødested for små og mellemstore danske foreninger (NGO'er), der alle er engagerede i ulandsarbejde. Projektrådgivningen arrangerer kurser, fyraftensmøder m.m.

Læs mere om Projektrådgivningens og dens aktiviteter her

Uddannelsesnetværket er en sammenslutning af danske NGOer, herunder GV, som siden 2004 er gået sammen for at styrke den danske NGO-bistand til uddannelse i udviklingslandene. Uddannelsesnetværket arrangerer kurser, fyraftensmøder, konferencer m.m.

Læs mere om Uddannelsesnetværkets og dets aktiviteter her

Børne- og Ungdomsnetværket er et fagligt netværk bestående af danske NGO'er og institutioner, herunder GV, der alle arbejder med børn og unge i udviklingslandene. Netværket arrangerer kurser, møder m.m.

Læs mere om  Børne- og Ungdomsnetværket og dets aktiviteter her

Tematisk forum er et fagligt netværk med en målsætning om at styrke og udbygge danske NGOers kompetencer inden for fortalervirksomhed, organisatorisk  kapacitetsopbygning og impact monitorering og evaluering. Der er etableret arbejdsgrupper indenfor hvert af de 3 områder og netværket arrangerer kurser, møder m.m.

Læs mere om Tematisk forum her

U-landsnyt.dk er en hjemmeside om dansk og international udviklingsbistand med en kalender over danske u-landsrelevante arrangementer, møder, seminar m.m.

Find hjemmesiden og arrangementskalenderen her

U-huset i Århus benyttes af 18 u-landsorienterede organisationer, hvor de 10 har til huse i U-huset - herunder Ghana Venskabsgrupperne.  U-huset bruges af medlemsorganisationerne til at afholde arrangementer, kurser m.m

Læs mere om U-huset og dets aktiviteter her

../fileadmin/user_upload/redaktoerer/images/Generelt/25_ARHU_Uhus_3a6.jpg