School for Life’s udvekslingsprogram udveksler fire danske lærere med ghanesiske facilitatorer i efteråret 2007

Som del af Ghana Venskabsgruppernes skoleprojekt, School for Life (SfL), i Nordghana giver lærerudvekslingsprogrammet mulighed for erfarings- og kulturudveksling mellem danske og ghanesiske lærere.

Fire ghanesiske facilatorer fra SfL (lærere som ikke er seminarieuddannede) kommer til Danmark i september, hvor de i tre uger bor hos deres danske kollega og følger hans/hendes dagligdag i det pædagogiske arbejde på skolen.

De danske lærere følger derefter med ghaneserne til Ghana, hvor de bor i en uge i ghaneserens landsby, følger undervisningen i projektets skole og oplever livets gang i landsbyen. Desuden bliver der mulighed for at stifte bekendtskab foreningens to øvrige projekter i området. Opholdet i Ghana strækker sig over to uger, hvoraf den ene uge er efterårsferien (uge 41 og 42).

Er du interesseret i at tage din ægtefælle eller samlever med til Ghana, vil det kunne arrangeres. Rejsen i Ghana vil kunne forlænges efter programmets afslutning.

 

Forudsætninger:
- Du er fungerende lærer
- Du er interesseret i internationale forhold og udviklingsarbejde
- Du er motiveret til at arbejde videre med erfaringer efter programmet
- Du er parat til selv at betale alle udgifter i forbindelse med udvekslingen.
   Man kan søge sin skole og/eller kommunen om refusion af udgifter)
- Du er parat til at bo primitivt i en ghanesisk landsby sammen med        ghanesere i en uge.
- Du er parat til at være vært for en ghaneser i tre uger og have ham/hende  med i skole.

Er du interesseret kan du kontakte Ghanavenskabsgruppernes sekretariat for mere information om lærerudvekslingsprogrammet og et ansøgningsskema. Nederst på siden kan du læse beretninger fra de sidste to års udveksling.

Ansøgningsfrist er fredag den 20. april 2007.

Læs mere om programmet her

Find ansøgningsskema her

Artikel om udvekslingsbesøget i Ghana 2005 (Inge-lis Holst)

Artikel om udvekslingsbesøget i Ghana 2006(Sine Boye Jerlach)

Artikel om udvekslingsbesøget i Ghana 2006(Jette Ravn Eskildsen)

Artikel fra besøget i Danmark 2006 (Sine Boye Jerlach)

Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
Mail: gv_(at)_ghanavenskabsgrupperne.dk
Klosterport 4C, 3.
8000 Århus C
tlf. 8619 1522