Studieophold i Ghana

I Community Life Improvement Programme (CLIP) er der afsat midler til en studiedel, hvor studerende i hhv. Danmark og Ghana kan tilbydes tilskud til finansiering af et feltophold i Tamale, Ghana.

De studerende kan modtage ca. 2000 kr. per måneds feltophold. Der er dog en begrænsning på hvor mange studerende, der kan deltage per år.

Der kan gives støtte til studerende som skriver speciale eller midtvejsprojekt fra alle videregående uddannelser i Danmark. Det forventes, at de studerende er på kandidatniveau.

Der er mulighed for at lavet et projekt, som har direkte forbindelse til CLIP programmet eller lave et helt selvstændigt projekt, som dog skal være i samme geografiske område som CLIP programmet og inden for programmets sektorer (vand & sanitet og mikro kredit), eller indenfor programrelevante emner som bemyndigelse af kvinder og lokalsamfund, fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning.

Det er den enkelte studerende, som selvstændigt bør udfærdige et projekt i samarbejde med vejleder fra universitetet. I Ghana Venskabsgrupperne kan vi hjælpe med information og vejledning om praktiske forhold o. lign., og personalet i Ghana kan hjælpe med indkvartering osv. Teknisk og teoretisk vejledning skal foregå fra de enkelte universiteter.

Der er også muligheder for projekter, som ligger uden for CLIPs område, og derfor uden midler fra CLIP bevillingen. Det gælder CLIP's to søster programmer Ghanaian Danish Community Programme (GDCP) og School for Life.

Ønskes der yderligere information om CLIPs studieprogram kan henvendelse foretages til medlem af det danske CLIP udvalget Lene Bjørn: leneb_(at)_post9.tele.dk

eller Liaison Coordinator i CLIP i Ghana, Jon Kristiansen: jon_kristiansen_(at)_yahoo.no

Projektforslag på engelsk kan sendes til GVs sekretariat.

Ghana Venskabsgruppernes CLIP-udvalg vil i samarbejde med CLIP Ghana se på de enkelte henvendelser i den rækkefølge de indsendes, og vurdere om en støtte kan bevilges. Det er to årlige ansøgningsfrister, den 15. april og den 15. oktober, hver for det påfølgende semester.