Oplysningsaktiviteter

Formålet med Ghana Venskabsgruppernes oplysningsaktiviteter er at give den danske befolkning kendskab til levevilkår i projektområdet, at bidrage til at styrke venskabsforbindelsen mellem Danmark og Ghana og at være med til at styrke opbakningen til den danske udviklingsbistand. 

Der er udarbejdet forskellige former for oplysningsmateriale, som kan rekvireres fra sekretariatet. Fire gange om året udkommer nyhedsbrevet Ghana Håndslag, som beskriver udviklingen i programmerne, lidt generelt nyt om situationen i Ghana og foreningens aktiviteter i Danmark. En gang om året arragerer Venskabsudvalget Ghana seminar. Det er et forum for oplysning om og debat af emner, der tager udgangspunkt i Nordghana, men relaterer til en bredere udviklingsrelateret kontekst og vil være af interesse for en bredere kreds af Ghana-/u-landsinteresserede.

Når der afholdes bredere u-landsrelaterede oplysningsinitiativer deltager Ghana Venskabsgrupperne enten på Venskabsudvalgets initiativ eller via lokalgrupperne i den udstrækning medlemmerne har mulighed for det og der er ressourcer til det i foreningen.

Herudover er der i hvert projekt indarbejdet projektrelateret oplysning i form af udvekslingsrejser, produktion af oplysningsmaterialer mv. Dette er beskrevet nærmere under de enkelte projekter.