Et undervisningsprogram for børn, der ikke går i skole

  ”School for Life” startede i 1995 med overskuddet fra Ulandskalenderen i 1994. Danida støtter fortsat Ghana Venskabsgruppernes skoleprogram. Fase 3 løber frem til 2008, og der er begrundet håb om at Danida vil sponsorere en fase 4.

  Siden starten var det primære mål service delivery til børn mellem 8 og 14 år, som forpassede muligheden for at komme i den offentlige skole. 50% af børnene i Nord Ghana kommer ikke i skole. 

  School for Life har givet børnene en ny mulighed. De 8-14 årige går i skole om eftermiddagen, så de også kan hjælpe forældrene. De lærer at læse, skrive og regne på deres modersmål. 80% af dem fortsætter i den offentlige skole i 2. 3. eller 4. klasse

  Det betyder også, at forældrenes holdning til skolegang ændres, så de ser fordelen ved at sende deres børn i skole.. 

   Efter 10 års indsats er 63.000 børn således kommet i skole. En amerikanskstøttet NGO har replikeret SfLs tilgang og tilføjer andre 4.000 hvert år.

  SfL benytter frivillige, uuddannede lærere. De støttes til senere læreruddannelse og der er tæt samarbejde med undervisningsministeriet om at benytte disse lærere i de mindre klasser som modersmålsundervisere.

  I fase 3 er der udover ovennævnte mål fokus på styrkelse af civilsamfundet, påvirkning af det offentlige skolesystem, replikering og fortalervirksomhed.