Community Life Improvement Programme

Community Life Improvement Programme (CLIP) er et Danida finansieret landbyudviklingsprojekt, hvis overordnede målsætning er at forøge selvhjælpskapaciteten og forbedre levevilkårene for fattige og sårbare mennesker i 3 distrikter i Nordghana.

 

Programmet er monitoreret af den danske NGO, Ghana Venskabsgrupperne i Danmark og den ghanesiske NGO, Ghanaian Danish Communities Association.