Projektorganisation

GDCA (Ghanaian Danish Communities Association) er den Ghanesiske partner NGO, der i samarbejde med GV (Ghana Venskabsgrupperne i Danmark) har det overordnede ansvar for CLIP. GDCA udpeger på sin årlige generalforsamling en bestyrelse for CLIP, der har det politiske ledelsesansvar og som er forhandlingspartner med det danske CLIP-udvalg under GV. Bestyrelsen udpeges med hensynstagen til køn, viden indenfor CLIPs indsatsområder, geografisk repræsentation, etnisk tilhørsforhold samt evne til at læse og skrive.

 

Implementeringen og den daglige ledelse og administration af CLIP varetages i Ghana af en ledelses gruppe besående af CLIPs programkoordinator, vandkoordinator, mikrokreditkoordinator, bogholder, to distriktskoordinatorer og en dansk programmedarbejder (Liaison Coordinator).