CLIPs målgrupper

CLIPs primære målgruppe er den fattige og sårbare landbefolkning i de 3 projektdistrikter med fokus på kvinder, som har en marginaliseret stilling i samfundet og samtidig bærer hovedansvar for husholdet og børns skolegang, samt som noget nyt i fase III yngre mænd under 40 år. Dette valg er taget på baggrund af, at alder i Nordghana er afgørende for en persons magt, indflydelse og sociale position, noget som i høj grad hænger sammen med religiøse traditioner. Unge mænd er lavere på den sociale rangstige og har mindre indflydelse. I modsætning til kvinder, som traditionelt forsørges af en far, bror eller ægtemand, skal unge mænd klare sig selv. Derfor er mange unge mænd ekstra sårbare når de på grund af manglende indtægter ikke får adgang til uddannelse, arbejde, samt andre basale rettigheder.

 

I fase III forventes det at 32.200 personer vil få gavn af aktiviteter inden for vand, hygiejne og sanitetssektoren, og 23.000 forventes at få gavn af tiltag inden for mikrokreditsektoren.

 

Den sekundære målgruppe er de lokale myndigheder og netværk CLIP spiller en aktiv rolle i, samt andre centrale aktører i udviklingen af projektområdet, der vil få gavn af træning og kapacitetsopbygning som led i samarbejde med CLIP. Gennem styrkelse af disse lokale udviklingsaktører forventes en endnu større andel af den primære målgruppe at få indirekte gavn af projektet.