Projektkomponenter

CLIP arbejder i fase III inden for to hovedsektorer:

 

Vandforsyning, hygiejne og sanitet

CLIPs mål inden for denne sektor er at forbedre adgangen til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder gennem hele året og samtidig forbedre forvaltningen af vand- og sanitetsfaciliteter i udvalgte landsbyer i de tre projektdistrikter Yendi, Gusheigu og Karaga. Desuden søger CLIP at øge bevidstheden om vigtigheden af god hygiejne- og sanitetspraksis i de landsbyer der arbejdes i.

 

I fase III forventer CLIP at konstruere 60 håndgravede brønde. Som et nyt tiltag i fase III vil CLIP konstruere 9 regnvandsbeholdere på udvalgte offentlige bygninger som skoler og hospitaler for at effektivisere arbejdsgangen i disse institutioner.

 

For hver vandfacilitet CLIP konstruerer, vil der blive oprettet en WATSAN (water and sanitation) komite, som vil modtage undervisning af CLIP i pumpemekanik, hygiejne, sanitære forhold og vandrelateret sundhed. WATSAN komiteerne har ansvar for at vedligeholde brøndene, videregive deres viden om god hygiejne samt arbejde på ændringer relateret til sanitetspraksisser og håndtering af drikkevand, så den overordnede sundhedssituation i landsbyerne forbedres.

 

CLIP begyndte i fase II at promovere bygning og brug af latriner, men det førte ikke til at folk selv begyndte at opføre latriner. I 2005 begyndte CLIP derfor med Danidas godkendelse et pilotprojekt hvor husstande i de landsbyer, hvor der bygges brønde, tilbydes hjælp til selvhjælp til opførsel af 2 latriner (et for kvinder og et for mænd). Pilotprojektet løber frem til starten af 2007 og hvis resultaterne herfra viser sig at være positive, vil dette blive et standardtilbud i resten af fase III.

 

Mikrokreditlån

CLIP driver i fase III tre typer af lånevirksomhed, hvor låntagerne har mulighed for at modtage lån til henholdsvis indkomstgenererende aktiviteter, plov og trækokser og afgrødeproduktion:

 

Lån til indkomstgenererende aktiviteter:

CLIP har siden 1997 givet mikrokreditlån til kvindegrupper på ca. 24 medlemmer til indkomstgenererende aktiviteter. Sammen med kapacitetsopbyggende undervisning i gruppeformation, business management samt i forbedrede produktions- og forarbejdningsprocesser skal lånet give kvinderne mulighed for at investere i en forbedret kvalitet af deres produkter og dermed mulighed for at kunne sælge deres varer til en højere pris på markedet. Lånet vil dermed, sammen med den kapacitetsopbyggende undervisning, blandt andet bidrage til at styrke kvindernes finansielle og sociale position i familien, landsbyen og samfundet generelt.

Frem til fase III har CLIP dannet 35 kvindegrupper og forventer at danne yderligere 12 nye i fase III. Desuden vil CLIP som noget nyt i fase III give 9 grupper af unge mænd muligheden for at modtage lån til indkomst skabende aktiviteter.

 

Lån til plov og trækokser:

Der er i projektområdet stor efterspørgsel på lån til plov og trækokser, som har stor betydning for høst udbyttet og størrelsen af det areal som der kan opdyrkes, da aktiviteter i marken ellers bliver udført med hakke. CLIP tilbyder denne type lån til kvindegrupper bestående af 5 kvinder og til grupper af unge mænd med 3 medlemmer. Lånegrupperne bliver trænet i pasning og pleje af okserne og i hvordan man pløjer med oksespand.

CLIP forventer at danne og tilbyde lån til 45 grupper i løbet af fase III.

 

Lån til afgrødeproduktion:

CLIP giver i fase III lån til forbedret afgrødeproduktion til de 8 landsbyer hvor CLIP i fase I opførte siloer. Lånet bliver givet i form af input til produktionen, som kan være traktorassistance til pløjning, forbedret såsæd, kunstgødning, pesticider og sække til opbevaring af afgrøderne. Igennem dyrkningssæsonen bliver lånegrupperne trænet i moderne dyrkningsmetoder og i markedsføring af produkterne. Grupperne bliver opfordret til at opbevare høstudbyttet i siloerne til priserne er gunstige og til at samarbejde med decentrale myndigheder fra landbrugsministeriet om tiltag for at forbedre holdbarheden af afgrøderne.

 

CLIP forventer at der dannes 3 grupper af 10 medlemmer i hver af de 8 landsbyer hvor CLIP har opført siloer.

 

For alle tre lånetyper gælder det at CLIPs låneassistenter tager ud i landsbyerne og uddeler lån og indsamler tilbagebetalingsraterne for at spare låntagerne for udgifter og tid i forbindelse med transporten.