Projektområdet

CLIPs arbejde retter sig mod 3 distrikter i den østlige del af Ghanas Northern Region; Yendi, Gusheigu og Karaga. De dominerende etniske grupper i projektområdet er Dagombaer og konkombaer.

 

KORT

 

Regionen er klassificeret som semi-arid savanne med kun en regnsæson i løbet af året, som strækker sig fra marts/april frem til oktober. Regnen falder ustabilt og der opstår ofte tørkeperioder med alvorlige konsekvenser for landbrugsproduktionen.

 

Set i et socio-økonomisk perspektiv er Nordghana marginaliseret i forhold til den sydlige del af landet som er langt mere udviklet og tiltrækker langt flere offentlige ressourcer. Regionen står overfor en række udviklingsmæssige problemstillinger som høj analfabetisme, mangel på arbejdspladser og kreditmuligheder, dårlig infrastruktur og ringe adgang til rent drikkevand. Kvinderne må i tørtiden ofte gå op til 6-10 km for at hente vand til at dække husstandens behov. Vandkilden er ofte en flod eller en opdæmmet sø, hvor der er parasitter og bakterier tilstede i vandet.