Baggrund og historie

GDCA (Ghanaian Danish Communities Association) tog i 1997 initiativ til at opstarte CLIP som et toårigt pilotprojekt finansieret af den danske ambassade i Accra. Igennem arbejdet med Shool for Life blev det åbenbart, at det var vigtigt at kvinders og børns arbejde med at hente vand langvejsfra blev lettet, kvinders indkomst forbedret og høsten sikret, således at der kunne blive tid og råd til at børnene i lokalsamfundene kunne komme i skole. For at opnå dette prioriterede CLIP sin indsats omkring konstruktion af håndgravede brønde og mikrokredit lån til kvindegrupper. Desuden blev der bygget siloer i otte landsbyer, hvori afgrøder kan opbevares indtil salgsprisen er gunstig eller indtil kornet skal bruges. Tanken var at bønderne kunne undgå at sælge lige efter høsten, hvor priserne er i bund. Pilotprojektet inkl. en brobevilling (fase I) varede indtil midten af 2000.

 

GV nedsatte en arbejdsgruppe, som fulgte projektet, og mod slutningen af fase I besluttede GV at gå med i en ansøgning til Danida om videreførelse af projektet. Denne ansøgning blev godkendt og CLIPs fase II løb over en periode på godt tre et halvt år fra 1. juni 2002 til 31. januar 2006. I fase II arbejdede CLIP videre med første fases aktiviteter og tilføjede en række nye uddannelses- og læringselementer.

 

CLIP befinder sig i dag i fase III som er den anden fase med støtte fra Danida. Fasen strækker sig fra 1. februar 2006 til 31. december 2009. Du kan læse om CLIPs aktiviteter i fase III under Projektkomponenter.