Ghanaian Danish Community Programme

 

GDCP er et integreret udviklingsprojekt i Nordghana.

Programmet befinder sig i dag i den sjette fase med støtte fra Danida. Hovedformålet med denne fase er opbygning af Civilsamfundet. Fasen strækker sig fra 2005-2008 og vil være den absolut sidste med støtte fra Danida. Derfor arbejdes der i øjeblikket med at udvikle strategier for bæredygtighed, både i form af finansiel bæredygtighed ved indtjening af egne midler og tiltrækning af andre donorer.

Projektet består af fire komponenter:

En højskole

Et landsbyudviklingsprojekt

Et låneprogram primært for kvinder

Og en lokal radio.