Organisation

 

GDCA (Ghanaian Development Communities Association) er den Ghanesiske Partner NGO, der i samarbejde med GV har det overordnede ansvar for GDCP. GDCA udpeger på sin årlige generalforsamling en bestyrelse for GDCP, Executive Committee eller EC, der har det politiske ledelses ansvar og som er forhandlingspartner med det danske GDCP-udvalg. Bestyrelsen udpeges med hensyntagen til køn, ekspertise (særligt vedrørende økonomi og programudvikling), geografisk repræsentation samt evne til at læse og skrive.

Den daglige ledelse varetages af en management gruppe, der består af Program Koordinatoren, Liaison Koordinatoren, bogholderen og lederne af de 4 komponenter.