Ghana Seminar

Ghana seminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, som i 2006 er blevet afholdt for 23. gang.

Seminaret blev afholdt 7. - 8. oktober på Ømborgen ved Ry med temaet 'Unges stemmer'. Læs programmet her.

Seminaret beskæftiger sig hvert år med et specifikt udviklingsrelateret emne. De forudgående år har temaerne bl.a. været fair trade – lige adgang til marked og handel for alle, uddannelse for alle inden år 2015, menneskerettigheder, civilsamfundet og det stærke og værdige Afrika, som medierne ikke kender

Seminaret er åbent og udgør en vigtig del af foreningens oplysningsarbejde i Danmark. På seminaret deltager en stor del af foreningens medlemmer og andre med interesse for foreningens arbejde eller det pågældende tema. Til belysning af temaet er der oplæg ved ressourcepersoner fra Danmark og Ghana.

 Næste års seminar vil blive afholdt 22.-23 september på Ømborgen ved Ry