Bliv medlem af Ghana Venskabsgrupperne

Det koster 200 kr. at blive medlem af GV. Prisen for studerende er 100 kr. For det beløb kan man vælge mellem to forskellige medlemskategorier, afhængig af hvor tæt man ønsker at følge/være involveret i foreningens arbejde:

Kategori 2, hvor man modtager indkaldelse til og referat fra foreningens årlige fællesmøder (ca. 4) og generalforsamling, invitation til det årlige Ghana Seminar samt nyhedsbrevet Ghana Håndslag, som udkommer 4 gange årligt.

Kategori 1, hvor man, udover ovennævnte, modtager referat fra alle udvalgsmøder i Ghana Venskabsgrupperne.

En anden mulighed er at tegne et støttemedlemskab. Det koster 100 kr., og her modtager man nyhedsbrevet Ghana Håndslag samt invitation til Ghana seminaret (kategori 3).

Hvis man ønsker at give et støttemedlemskab som gave, kan et gavebrev rekvireres fra sekretariatet.

Hvis du ønsker at blive medlem af GV, kan du kontakte sekretariatet.