Organisation

Ghana Venskabsgruppernes øverste beslutningsorgan er Generalforsamlingen og de fire årlige fællesmøder, som foreningen afholder.

Se GVs vedtægter

Fællesmøderne fungerer som forum for idéudvikling og debat. Det er også her strategier for foreningens arbejde blver lagt og iværksættelsen af nye projekter godkendes. Fællesmødet er åbent for alle medlemmer, og er - sammen med Ghana seminaret - ofte et godt sted at begynde, hvis man gerne vil være aktiv i foreningen.

I det daglige administreres arbejdet af et forretningsudvalg (FU) og projektudvalg for enkeltprogrammerne, som har den direkte kontakt til Ghana og er ansvarlig overfor Danida (Danish International Development Assistance), som sponsorerer størstedelen af aktiviteterne.

Se GVs strategi

På de årlige generalforsamlinger vælges formand, næstformand og kasserer, som sammen med repræsentanter fra uderudvalgene udgør forretningsudvalget, der har den daglige ledelse med ansvar over for fællesmøderne, og som er forhandlingspartner med Danida.

Forretningsudvalget har det overordnede, koordinerende ansvar for foreningens projektaktiviteter og for projekt- og foreningsregnskaber. Forretningsudvalget er også ansvarlig for udarbejdelsen af strategier for foreningens arbejde til godkendelse på fællesmødet. 

GV har også lokale venskabsgrupper, der arbejder med venskabs- og oplysningsarbejde lokalt. Grupperne har kontakt til en eller flere venskabsbyer. Tre ud af de oprindelige fem lokale venskabgrupper eksisterer stadig. Ghana Venskabsgrupperne i Danmark består i dag både af enkeltmedlemmer fra hele landet og af de tre grupper: Silkeborg, Glamsbjerg og Århus

Se GVs organisationsplan