Baggrund

Ghana Venskabsgrupperne startede i 1979. På baggrund af et initiativ fra Dr. Med. Johannes Holm gik nogle mennesker fra Silkeborg, Glamsbjerg, Ølgod og Maribo sammen og besluttede sig for, at indgå i et anderledes udviklingsarbejde i Ghana. Bistand baseret på venskabsforbindelser mellem danske kommuner og ghanesiske landsbyområder, samt på lokale ønsker og behov, skulle udgøre et folkeligt alternativ til den ekspertbistand, der efter Holms mening dominerede det danske ”u-landsskab”. 

GV har siden udviklet sig fra at være en sammenslutning af lokalgrupper, hvis primære formål var at indsamle midler til venskabsområdet samt lave oplysnings- og udvekslingsaktiviteter til at være en landsorganisation, der har udviklingsprojekter i det nordlige Ghana som omdrejningspunkt.

I årenes løb kom Århus og Farsø til. I dag paraplyorganisationen består Ghana Venskabsgrupperne i Danmark, dels af de tre grupper: Silkeborg, Glamsbjerg, og Århus, og dels enkeltmedlemmer fra hele landet.

Læs Ghana Håndslag særnummer fra foreningens 25 års jubilæum i 2004.