Baggrunden for School for Life
Nordghana og U-landskalender

Trekant  School for life klasserne
Trekant  Hvordan ser der ud i Nordghana?
Trekant  Udviklingen i School for Life i de 5 år, der er gået
Trekant  Artikler fra Ghanavenskabsgruppernes blad "Håndslag" om SfL

Nordghana og U-landskalender

En fattig egn af Nordghana
Området er det mest tilbagestående i Ghana. Folk lever på eksistens minimum af landbrug med primitive dyrkningsmetoder. Vandmanglen i en del af året er katastrofal og hygiejnen elendig. Trods kampagner for børnebegrænsning stiger befolkningstallet voldsomt. Der mangler oplysning og uddannelse, men skolegangen er under 20%. Der er en rimelig skoledækning i de større byer, men i de fjernere liggende landsbyer er der ofte ikke en eneste, der kan læse og skrive.

Overskuddet af julekalenderen i 1994 skulle gå til et land i Afrika. Dagbon Traditional Council og Ghana Venskabsgrupperne søgte DR og DANIDA om at komme i betragtning med et program, som skulle hjælpe med at udrydde analfabetismen blandt børn i området.

Krig i området
DANIDA var interesseret, men der var mange problemer i starten, idet der udbrød krig netop imellem de to stammer, som det var planen at tilbyde samarbejde. Men heldigvis ophørte stridighederne. En Danida understøttet undersøgelse konstaterede, at behovet var endnu større end tidligere, og programmet startede i 1995.

Pilotfase
1995 til 1997 var en såkaldt pilot fase, hvor Programmet kun arbejdede i to distrikter med 50 klasser i hvert, og med 25 børn i hver klasse. Altså nød 5.000 børn godt af programmet.
Den bærende idé er netop, at klassen kun oprettes på forældrenes initiativ, at forældrene ansætter en lokal lærer, der som regel ikke er uddannet, og at der undervises uden prøver og eksamen.
Pædagogikken er baseret på samtale og fortælling, bøgernes indhold afspejler børnenes egen hverdag, og disciplinen opnås ved kærlighed og altså ikke ved spanskrøret, som stadig er delvis tilladt i Ghana.

ghanakort.jpg (20149 bytes)
Areas.GIF (18126 bytes) SFL udvikling
Pilotfasen foregik i de to distrikter, som er indrammet med blåt: Gusheigu/Karaga og Yendi
Gennem Fase 1 og Fase to er området bredt ud over 8 af de 13 distrikter i Nordregionen.