08. dec 2013

Åben debat om spirende demokrati

"Danmarksseminar" i Dalun drøftede emner vedr. Ghanas erfaringer med demokrati.


Året tema var Ghanas spirende demokrati. Den store og brogede forsamling hørte på oplæg om resultater og udfordringer for den vej, som Ghana har valgt. Der blev talt om seneste parlaments- og præsidentvalg og dets legitimitet, om mediernes rolle og konsekvenser for valgreformer.

Præsentationerne gav gode diskussioner og debatter, som endte med en resolution der opfordrede til at forbedre Ghanas demokratiske processer. Der blev henvist til det danske system, hvor der ikke er behov for en særlig overvågning på valgstederne.

>> Læs hele udtalelsen fra årets Danmarks Seminar (på engelsk)


GHANA VENSKABSGRUPPERNE - KLOSTERPORT 4C 3. - DK-8000 ÅRHUS C - TEL 86 19 15 22 - GV@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK