23. mar 2014

Dansk bistand til Ghana på retur

men NGO bistand fortsætter


Den positive økonomiske udvikling i Ghana betyder naturligvis noget for den hidtil ret massive danske U-landsbistand. Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) har netop været i Ghana.

Mogens Jensen lancerede torsdag i Accra en ny dansk politik for det danske engagement med Ghana - og lagde op til et mere strategisk funderet partnerskab med øget vægt på politisk og kommercielt samarbejde de kommende år, skriver udenrigsministeriet i København i en pressemeddelelse,

Ministeren udtaler:

"Ghana er nået langt med at bekæmpe fattigdom og er i dag et demokratisk forbillede i Afrika. Landet er en del af et nyt Afrika i vækst, der i stigende grad efterspørger handel og investeringer."

"Vi skal bruge vores mangeårige succesfulde udviklingssamarbejde og tætte bånd som afsæt til at skabe en god overgang fra udviklingssamarbejde til øget kommercielt samarbejde til gavn for vækst og beskæftigelse i Ghana. Danske virksomheder kan levere mange af de løsninger, Ghana har brug for på områder som klima, vand, sundhed og infrastruktur."

"Vi skal fastholde og tilpasse vores engagement over de kommende år, så Ghana i starten af 2020'erne bliver et land, der står på egne ben men med et stærkt dansk politisk, kommercielt og kulturelt engagement."

"Ghana har dog fortsat en række udfordringer med ulighed, arbejdsløshed, god regeringsførelse, sundhed, rettigheder og udviklingen af den private sektor. Her skal vi stadig støtte Ghana, så der bliver tale om en gradvis overgang."

Det er den statslige bilaterale bistand, der omlægges og udfases i de kommende år. Der vil fortsat være støtte til NGO'ernes arbejde, ihvertfald indtil Ghana opnår et BNI på max. 3200 US$.  Der er et stykke vej igen og dermed er arbejdet som Ghana Venskabsgrupperne udfører sammen med nogle af de mest udsatte grupper af mennesker i Nordghana ikke ramt.

>> Se hele omtalen i U-landsnyt.dk


GHANA VENSKABSGRUPPERNE - KLOSTERPORT 4C 3. - DK-8000 ÅRHUS C - TEL 86 19 15 22 - GV@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK