04. dec 2014

GV med i Danmarks Indsamling

For første gang nogensinde deltager GV i hele Danmarks Indsamling. Det giver organisationen et økonomisk ’pusterum’ efter GV blev pålagt krav om egenfinansiering med overgangen til rammeorganisation.


Sidste år blev kredsen af organisationer, som kan deltage i Danmarks Indsamling, udvidet fra 12 til 15 organisationer. Det skete efter pres fra flere organisationer, som ikke har en fast aftale med DR om deltagelse i indsamlingen.

I alt 12 organisationer har en sådan aftale, men mindre udviklingsorganisationer har siden 2013 kunne ansøge ti procent af det indsamlede beløb, såfremt de lever op til indsamlingens krav om etik, gennemsigtighed, økonomi og administration.

Det gør GV, og organisationen får som én ud af få organisationer del i de ti procent. For GV’s vedkommende drejer det sig om godt 1,7 mio. kroner.

Økonomisk pusterum
Det er første gang GV deltager i den stort anlagte indsamling og tilsagnet om 1,7 mio. kroner glæder organisationens fundraisier, Toke F. Nyborg:

”Danmarks Indsamling har kolossal betydning for Ghana Venskabsgrupperne, som netop er overgået til rammeorganisation. Vi skal årligt indsamle godt en halv million kroner i Danmark. Med midlerne fra Danmarks Indsamling er der ro på indsamlingsfronten. Det gør det muligt, at udvikle nye koncepter for området,” siger han.

Til kamp mod uretfærdighed
I år samles ind til bekæmpelse af uretfærdighed i udviklingslande i Afrika, Latinamerika og Asien. I Ghana, hvor GV arbejder, kommer uretfærdigheden til udtryk i den store sociale og økonomiske ulighed, der præger samfundet. Det påvirker unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Samtidig diskrimineres unge på alder og kvinder på køn. Det resulterer ofte i eksklusion fra deltagelse i demokratiske processer.

Med midlerne fra Danmarks Indsamling vil GV give unge i Ghana en stemme og indflydelse i det ghanesiske samfund gennem træning i rettigheder og brug af radio og sociale medier som kanaler for oplysning og mobilisering af unge.

Gode indsamlingsresultater
Danmarks Indsamling satte sidste år fokus på konsekvenserne for børn, der må vokse op uden deres mor i nogle af verdens fattigste områder.

Under temaet ”Når mor mangler” blev der indsamlet godt 87 millioner kroner som ifølge DR, blandt andet er gået til at forebygge HIV og AIDS blandt kvinder, bekæmpe mødredødelighed i forbindelse med graviditet og fødsler, samt hjælpe forældreløse børn til en fremtid. GV’s fundraiser håber på et ligeså flot resultat i 2015:

”Ser man på indsamlingsstatistikken de sidste år, er danskerne utrolig gavmilde, når det gælder indsamlinger til udvikling. Årets tema ’uretfærdighed’ er bredt, men de projekter, som danskerne kan støtte, er konkrete. Alle indsamlede midler vil gøre en stor forskel,” siger Toke F. Nyborg.

Indsamlingen skydes i gang i januar 2015 og løber hele januar måned. Lørdag den 31. januar kulminerer Danmarks Indsamling i et stort TV-show på DR1. Læs mere om indsamlingen eller støt projekterne på www.danmarksindsamling.dk (fra første januar 2015).